Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Waarom een website over politie materiaal?

 

In bestaande musea, is om alle stukken te kunnen tonen,  veelal niet de gelegenheid of de ruimte, en staat men, in het belang van het bezoekende publiek voor keuzes om onderwerpen te kiezen.

Mijn opzet is om middels afbeeldingen vanuit mijn eigen collectie, en de korte beschrijvingen hierbij, een klein beetje kennis over te dragen, zodat het niet in de vergetelheid raakt. 

Met mij zijn vele verzamelaars, geschiedkundigen en hobbyisten, aangesloten bij de stichting Online Musea, waarvan een link en verwijzing, in de hoofdpagina aanwezig is.

 

Waarom politie-materiaal?

 

Als kind had de politie al een impact op mij, niet vreemd als zowel vader als grootvader en overgrootvader er werkten, en je als kind ook wel eens mee mocht naar dienst, en jawel, ook ik werk nu, als vierde generatie, waakzaam en dienstbaar, bij de politie 

 

Sinds vele jaren ben ik verwoed verzamelaar van alles wat met de Politie te maken heeft, ooit begonnen met opa's oude brevet en vaders oude jas, is het verzamelen sinds een enkele jaren, pas echt serieus begonnen.

En de collectie groeit gestaag, opdat wij ze niet vergeten, 

de dienders van weleer, die over ons waakten terwijl wij sliepen.  

 

Waarom geen politie-materiaal van nu?

 

Met name de spullen uit lang vervlogen tijden, hebben mijn interesse, toen de agenten nog werden geselecteerd op het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift,  het hebben van grote handen en barse stem, deze mannen met de sabels, die bij tij en ontij hun diensten draaiden, te voet of per fiets. Maar ook in de Staatspolitie uit de Oorlogs-periode en de jaren erna, van Gemeente- en Rijkspolitie, en het Regionale politie stelsel. In het huidige stelsel van Nationale politie, zijn het uniform en de logo's auteursrechtelijk beschermd. De uniformen en stukken hiervan zijn niet voor verzameldoeleinden verkrijgbaar, en vormen geen onderdeel van mijn collectie.

 

Wat kan ik op de website?

 

Hier kun je virtueel dwalen tussen de items in mijn online museum,

deze website is niet commercieel van opzet en slechts een klein eerbetoon aan de politie-mensen die soms met gevaar voor eigen lijf en leden, vele jaren dienst hebben geleverd ten behoeve van een ieder in de Nederlandse maatschappij.

 

Op deze museale site kun je dan ook vele leuke OUDE maar ook NIEUWERE Politie items zien, en zolang ik verzamel zal ik de nieuwe aanwinsten zo veel mogelijk bij plaatsen.

 

Mag ik de foto's van de website gebruiken?

 

De mogelijkheid bestaat, dat U foto's wilt gebruiken voor publicatie.

De Foto's zijn voorzien van een collectie logo, en vormen een onderdeel van mijn privé collectie. Ik ben altijd bereid om mee te werken aan publicatie, mits vooraf schriftelijk verzocht onder opgaaf van foto en beschrijving en bronvermelding bij publicatie.

 

Mocht U zelf nog vragen hebben of iets van opa of uzelf, wat U zou willen delen

neem dan even contact met mij op via deze site.