Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

P. van Geldorp 1864 uniformering politie te water in Rotterdam

Gemeentepolitie distinctieven 1945 - 1964

Rijkskpolitie distinctieven 1946 / 1966

Gemeentepolitie distinctieven 1964 - 1985

Rijkspolitie distinctieven 1966 - 1985

Gemeentepolitie distinctieven 1985-1994

Rijkspolitie distinctieven 1985-1994

Rijkspolitie te water distinctieven 1965-1994

uit de catalogus 1996

1996

milieu politie 1996

1999