Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld


Epauletten, schouderinsignes Kraagspiegels & Fourage