Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld


Een veertig jarige carriere op papier

Diverse opleidings documenten een veertig jarige cariere beslaand, van Rijkspolitie tot Regionaal korps. Met dank aan de Heer H.P.C.  de G.