Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld


Rijksveldwacht verkeerstoezicht

verkeerstoezicht in de jaren ´40


0 tot 24 gemeentepolitie werving uit de jaren ´60

Hieronder een stukje Rijkspolitie

werving en voorlichting uit de jaren ´60


Deel 1


deel 2


Deel 3


Hieronder een stukje Rijkspolitie werving en voorlichting uit 1971


Deel 1


Deel 2


Deel 3Politie en Verkeer

Verkeersveiligheid jaren 1930 tot 1960 in Nederland


Politie Leert Slippen


Reclame Shell

in samenwerking met de Rijkspolitie jaren ´70 - ´80