Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Willlem Oor

een Amsterdamse diender.

W. Oor 1934 - 2017

Soms krijg je behalve mooie stukken voor de collectie, de bijbehorende geschiedenis achter deze stukken, en de diender die deze heeft gebruikt.

Dit is een stukje van zo´n geschiedenis van

Wilhelmus Oor,

Willem voor familie en collega´s, geboren in 1934 in Den Haag en overleden in 2017.

Een ras Amsterdamse diender, zoon van Rijkspolitie adjudant W. Oor, die vanaf  6 augustus 1954 tot 6 augustus 1994, veertig jaren, in weer en wind, bij tij en ontij dienst deed in het Amsterdamse Korps. 

Van de posthuizen en bureau Warmoesstraat, waar hij dertien jaar de rumoerige binnenstad besurveilleerde, tot de bureau´s Bijlmer, Raampoort, IJtunnel, en Meer en Vaart

 

 

Vader W. Oor, bij de kadercursus Adjudanten Rijkspolitie 03-10-60 Adj. Oor voorste rij links

sollicitatie brief 19-09-1955

aangenomen als adspirant per 01-02-1956


Opleiding en diploma´s

Aangenomen als adspirant per 1 februari 1956,

begon Willem aan zijn opleiding, en bleef dit gestaag zijn hele cariere doen.

Van het A, Aa en B diploma, om te kunnen solliciteren naar een functie van brigadier en later adjudant, behaalde Willem ook het diploma van vuurwapen instructeur.

Hier de door Willem Oor behaalde oorkondes en diploma´s.

 

Het typ diploma waar Willem, de politie mee binnen kwam

De cijferlijst voor het A Diploma

Diploma A behaald 18-12-56

Aangenomen als Agent per 01-01-1957

en dan word je dienstfiets gejat

en wie mag m betalen als de dader niet gevonden word.

Cijferlijst voor het Aa examen 2-5-58

Het Aa diploma behaald 02-05-1958

bevorderd tot hoofdagent per 01-01-1962

Zijn zoon, vertelde de anekdote, dat zijn vader tijdens een melding van een achtervolging, een snellere route wist, en onverschrokken, met de surveillance-auto, een steeg uitkoos, kennelijk niet wetende dat deze taps toeliep.

De achtervolging eindigde abrupt, doordat de surveillance-auto dusdanig klem was komen te zitten, dat de wagen incluis de agent van politie W. Oor, uit de steeg moesten worden getakeld.

Zijn collega´s en chef´s zullen die actie zeker niet zijn vergeten.

aan het rijden zal het niet hebben gelegen

Willem Oor was een geoefend bestuurder

Lidmaatschappen

Dierenbescherming

De politiebond St Michael

Lid van de IPA

van 1965 tot 1980

Behalve studeren,  is de fysieke vaardigheid een must,  Willem was een sportman en fervent bokser

 De eerste foto is genomen in boks-school Piet ter Meulen Singel Amsterdam De daarop volgende foto´s zijn van de boks-diploma´s die hij gehaald heeft.

Van 1969 tot 1975 had hij de gele, oranje en groene boks graad gehaald.

Cijferlijst B diploma

Het B diploma behaald op 19-05-1965

Bevorderd tot brigadier per 01-10-1971

Willem als Brigadier voor op, bij de A-sectie van het parate peleton bij een bommelding bij het Apollo hotel 1976

politie vaardigheidsdiploma´s

En voor je het weet

ben je 25 jaar in dienst

De onderscheidingen van Willem Oor. De inhuldigingsmedaille, de 4daagse medaille en de 25 jarig ambtsjubileum medaille van de politie Amsterdam met de datum op achterzijde 6-8-'79.

diploma vuurwapeninstructeur 11-05-1979

en dan volgt de beoordeling

Nieuw vuurwapen

Ook de diensten die hij deed tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en later bij de Kroning waren speciaal, zoals hij zelf op een briefje schreef.

Ik heb van zijn zoon enkele stukken, mogen overnemen, of foto´s van mogen ontvangen en deze staan met zijn toestemming, hier geplaatst.

De eed

De kroning van prinses Beatrix 30-04-1980

Kroning Prinses Beatrix

voorafgaand aan de kroning brief van hoofdcommissaris Sanders

Dankbrief namens Burgemeester Polak aan Hoofdcommissaris Sanders 01-05-1980

Willem Oor schreef hierover

opleiding tot basis rechercheur

Legitimatiebewijs 1982

Legitimatiebewijs 1994

afscheid hoofdcommissaris Kaasjager

aantreden hoofdcommissaris Valken

opening Bureau Meer en Vaart 1983

na een loopbaan van 40 jaar

waarin je collega´s en bazen hebt zien vertrekken

kom je langzamerhand zelf aan de beurt om voor de laatste maal

de deur van het bureau achter je te sluiten.

Willem´s laatse bureau

40 jaar in dienst en dan..

Bij zijn afscheid in de rang van Inspecteur in 1994, ontving Willem Oor,

een miniatuur exemplaar van de Amsterdamse politie sabel

Met dank aan de familie Oor, voor het delen van en beschikbaar stellen van informatie en foto´s