Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Herman Hoogstra

een Haagse Diender

Hier de diploma´s en documenten behoorende aan Herman Hoogstra,  geboren te Zwolle op 9 oktober 1904, overleden 7 maart 1939 te ´s-Gravenhage.

Herman, die met het in 1929 , behaalde algemeen politie diploma, van de Algemene Nederlandsche Politie-Bond,  op zak, vanaf 1 september 1930 in dienst trad en aan het begin van zijn 9 jarige Haagsche politie carriere stond.

Herman Hoogstra

Het politie diploma uitgereikt aan Herman Hoogstra op 14 september 1929

Portret van H. Hoogstra als jong agent, in zijn uniform

Het Rijwiel dieploma verplicht voor alle fietsende dienders

Een Haagse Rijwiel Diender, met sabel, in klem aan het frame van de FONGERS fiets


Fietsende Agenten.

Iedere Haagse rijwiel rijdende agent, moest eerst op cursus en het diploma halen.

Hierbij werden behendigeheidsproeven afgenomen.

Wie het niet haalde was gedoemd om de verplichte rondes te gaan lopen

Het politie diploma A behaald op 24 november 1931

Het politie diploma B behaald op 30 december 1933

Herman Hoogstra dienstnummer 508

De Haagse bobby-helm zoals gedragen in de jaren 20-30

Het Haagse politie uniform zoals dit door Herman, in de periode 1920 - 1939 zou zijn gedragen

De knevelketting gebruikt door Herman Hoogstra


Politie Verenigingsleven

Herman Hoogstra, was lid van de Haagse  politie mannen zangvereniging ENTRE NOUS, welke nog steeds actief is en bestaat.

Hieronder de toestemmingsbrief van de Duitse autoriteiten om in 1937 samen met zijn echtgenote de Wuppertaler Polizeimannersangvereins te bezoeken.

Toestemmingsbrief van de Duitse authoriteiten 1937

Het Officiele weekblad van de gemeentepolitie ´s-Gravenhage van 15 maart 1939

Het blad Politie sportnieuws van donderdag 16 maart 1939

In memoriam, in het weekblad van de Haagsche Politie van 15 maart 1939