Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

F.J. Ter Laak Commissaris van politie Arnhem 1902 - 1931

15 Maart 1927  herdacht de heer F.J. TER LAAK, sedert 1902 commissaris van politie te Arnhem, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder 4de klasse der Pruisische kroonorde, onder vele blijken van belangstelling en waardeering zijn 25-jarig dienstvervulling bij de politie.

Arnhem-Politiecommissaris Ter Laak 1902 - 1927 Erehaag door de politiemannen van zijn korps voor het 25 jarige jubileum van de Politiecommissaris

Commissaris F.J. Ter Laak pensionering 1931

Het Muziekkorps van de Gemeente politie Arnhem