Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Aanstelling tot Agent 1922