Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Wijkagent in Gouda

Door het verkrijgen van een fotoalbum, is een schitterend stukje geschiedenis uit de jaren 60  70 en 80 van de gemeentepolitie Gouda tevoorschijn gekomen.

Het is het fotografische verhaal van de politieman T.P.C. Nobel, 30 jaren lang, van 1 juli 1957 tot 10 april 1987  politieman in Gouda.

Lange tijd de voor vele bewoners de wijkagent van

wijk 2

als adspirant te Amsterdam jaren ´50

Als Hoofdagent - wijkagent te Gouda jaren ´70

Als Hoofdagent - wijkagent te Gouda jaren ´80

Jaren ´50 in Amsterdam

Amsterdam jaren ´50

Wijkagenten Gouda

Soms met spannende momenten

Aanhoudige gevaarlijke verdachten

Soms allemaal wat gemoedelijker.

Hulpvraag vanuit de gemeentelijke reinigingsdienst

Soms verbaliserend

Soms adviserend en verwijzend

Laat je rijden

Aanspreekbaar in de wijk

Doortastend onopvallend

In overleg verbindend

In teamverband vanuit het bureau

Begeleidend

Veiligheid biedend

Onvervaard

Multicultureel Verbindend

Sturend