Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Van, Voor en Door Bezoekers

Met regelmaat krijg ik van bezoekers aan de website, mooie foto´s en informatie om te delen via de website, maar ook vele vragen om informatie.

Wat binnen mijn mogelijkheden ligt, zal ik altijd proberen te beantwoorden, maar helaas schiet soms ook mijn kennis, en toegankelijkheid tot bronnen tekort,

Mogelijke dat andere bezoekers, hier wel mee kunnen helpen, dan wordt het zeer gewaardeerd. Via het onderstaande email formulier kunt U contact opnemen, en zorg ik dat de informatie komt, waar het gevraagd wordt.

Ik zal op deze pagina,

de naar mij ingestuurde foto´s, vragen en informatie met een ieder delen.

Dit is vooraf besproken met de inzenders, en gebeurt altijd met hun instemming,

de foto´s zijn eigendom van de inzenders, en zijn niet in het bezit van de collectie.

 

 
 
 
 
 

Willem Bosch, geboren 15-12-1842 in Den Helder verhuisde rond 1880 naar Amsterdam om te werken als politieagent 2e klasse. Vanaf 1894 werd hij Hoofdagent en op 1 juli 1903 is hij gepensioneerd. Op de foto, Willem Bosch (met pijl) met collega’s voor een Policiepost in Amsterdam.

Gevraagd word of er meer bekend is over deze locatie, het werk van een Hoofdagent in deze periode en met name over Willem Bosch zelf.

Heeft U informatie, dan zou de achter kleinzoon van Willem Bosch, dit zeer kunnen helpen.

Informatie gezocht politie Amsterdam ca 1890

Informatie gevraagd omtrent deze medaille

Een Rotterdamse Diender datering gevraagd.

Waar en ter welke gelegenheid

Ter welke gelegenheid info gevraagd


Informatie Gezocht


Antonius Henricus Dirksen

1835-1900

Brigadier Majoor de Rijksveldwacht

te Hoorn

met dank aan Emmy


´Toen God de diender schiep´

 

Toen God de diender schiep zat hij al voor de zesde dag in het overwerk toen een engel verscheen en zei, ”U maakt er nogal werk van zeg.”

En God sprak, “Heb je de specificaties voor deze order bekeken?

Hij moet vijf kilometer kunnen rennen door ...donkere stegen, over muren en hekken klimmen, woningen binnen gaan waar een vuilnisman onpasselijk van zou worden en tóch zijn uniform er niet bij kreuken.

Hij moet een hele dag in een postauto kunnen zitten, een moordzaak voor zijn rekening nemen, een buurtonderzoek houden en het de volgende dag allemaal aan de rechter kunnen vertellen.

Hij moet altijd in topconditie zijn ondanks dat hij loopt op zwarte koffie en halve maaltijden. Én hij moet zes paar handen hebben.”

De engel schudde langzaam haar hoofd en zei, “Zes paar handen... No way man.”

“Het zijn niet die zes paar handen waar ik moeite mee heb,” sprak God.

“Het zijn de drie paar ogen die de diender moet hebben.”

“Zit dat op het standaard model?” vroeg de engel.

God knikte en sprak, “Eén paar ogen moet door een bult in iemands jaszak kunnen kijken voordat hij vraagt, “Mag ik zien wat er in uw zak zit mijnheer?” terwijl hij eigenlijk al weet dat het een wapen is. Eén paar ogen moet in de zijkant van zijn hoofd komen zodat hij over de veiligheid van zijn maatje kan waken. Eigenlijk moet er ook nóg een paar in de voorkant komen dat geruststellend naar een bloedend slachtoffer kan kijken terwijl hij zegt, “Het komt goed mevrouw,” terwijl hij door haar haren strijkt en weet dat het niet waar is.

“God,” sprak de engel, terwijl ze heel even zijn mouw aanraakte,”Rust en werk er morgen verder aan.”

“Dat kan niet,” sprak God, “Ik moet een model hebben dat een dronken vent van 125 kilo in een surveillancewagen kan praten zonder dat het knokken wordt en ook nog een compleet gezin kan onderhouden van een ambtenarensalaris.”

De engel liep langzaam om het model van de diender heen.

“Kan hij denken?” vroeg ze.

“Nou en of,” sprak God, “ Hij kan de bestanddelen van wel honderd misdrijven opdreunen, weet alle rechten van een verdachte uit zijn hoofd, kan iemand langs de kant zetten, speuren naar aanwijzingen, de zaak uit-puzzelen en een drugsdealer van straat plukken tegelijk, in minder tijd dan het vijf rechters kost om te discussiëren over de rechtmatigheid van het stopteken dat hij gaf……… en nóg zijn gevoel voor humor niet verliezen.

Deze diender heeft een fenomenale controle over zichzelf. Hij kan een plaats delict aan die geschapen is in de HEL, een bekentenis van een kindermisbruiker losweken en de familie van het slachtoffer van een moord troosten om vervolgens in de krant te lezen dat de politie een loopje neemt met de rechten van verdachten.

Tenslotte bukte de engel voorover en streek met haar vinger over de wang van de diender.

“Hij is lek,” merkte ze op. “Ik zei nog dat U teveel in dit model probeert te stoppen.” “Hij is niet lek,” sprak God, “Het is een traan.”

”Waar is die traan voor?” vroeg de engel.

“Hij is voor opgekropte emoties, zijn gevallen maatjes, voor dat rare stukje stof dat we de Nederlandse vlag noemen en voor gerechtigheid.”

“U bent geniaal,” zei de engel.

God keek somber en sprak: ”Ik heb die traan daar niet gemaakt.”

 

Door Frank Merkx


Jannis Tromp (1869-1955)

Inforrmatie gevraagd

door achter-kleindochter over haar overgrootvader Jannis Tromp

politieman bij de Haagse Politie

Jannis tijdens het regelen van het verkeer

Portret in Uniform van Jannis Tromp


Een Haagse Politie-Brandweerman 1922 - 1928

Op verzoek van de rechthebbende

laten we de persoonlijke gegevens van haar grootvader achterwege.

Het geeft door middel van de foto´s een mooi inzicht van de Haagse politie in die periode.

 

Politie School Hilversum 1922

Politieschool ´s-Gravenhage 1923

Haagsche Politie-Brandweer ca 1924

In 1920 kwam van 't Sant, de Haagse politiecommissaris op het idee om zijn politiemannen beschikbaar te stellen als oproepkrachten van de brandweer. De beperkte hoeveelheid opleiding en oefening die op dat moment nodig was voor de uitvoering van de brandbestrijdingstaak kon eenvoudig aan de beroepspolitiemannen worden gegeven. Zo ontstond de politiebrandweerman....

Bond van Chr. Politie ambtenaren in Nederland tijdens een reis naar Duitsland 1927